Forestillingsarkiv

Jonathan, Såpebobler, Dans

Plastic fantastic er et oppgjør mot det perfekte, polerte og korrekte. Forestillingen er et portrett av et menneske, et vesen, en kropp som aldri helt får det til, gjør det riktige eller passer inn.

tre romfarere på tur

Barna blir med på en ROMferd gjennom puteuniverset, og ender til slutt på en sky av puter der de får ligge og titte på stjernene.

Maur av Polyglot

Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år. Forestillingen er opprinnelig produsert av det australske kompaniet Polyglot Theatre og produseres på nytt i Norge i 2023, spesielt rettet mot barnetrinnet.

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, seksualitet og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting. Foto: Lars Opstad. Dansere: Charlott Madeleine Utzig, Erlend Auestad Danielsen, Ida Haugen, Anita Vika Langødegard, Jonathan Ibsen.

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, seksualitet og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting.

KROM Verksted

«KROM – kropp i rom» er en dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold. Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

Bilder av dansere i telt

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret.

Mellomtiden drar veksler og inspirasjon fra Fantasy-sjangerens estetikk, historier og karakterer, og tar opp store spørsmål om livet og døden. Vi leker med begrepet tid, og de store spørsmålene i livet; hvor lenge er en evighet – og hva skjer i mellomtiden?

Kuler og dansere

I forestillingen Hendelser nærmer vi oss begrepet tid på ulike måter. Publikum blir med på en vandring gjennom tre rom med overskriftene «hva en besynderlighet kan føre til», «grammatikkens utilstrekkelighet» og «tiden går i oppløsning».

Tegninger av bevegelse

En solo av Kaisa-Olea Brodin (18 år) veiledet av dansekunstner Venke Sortland.

Av og til misunner jeg gullfiskene

Av og til misunner jeg gullfiskene er en danseforestilling om identitet, kjønn, relasjoner og selvstendighet. Inspirert av Erlend Loes Naiv. Super og den naivistiske fortellermåten i denne boken, ønsker vi å belyse kompleks og vanskelig tematikk med et naivt, undrende og til tider humoristisk blikk.

Åpningsforestilling av og med Caroline og Camilla, som ble vist under åpningen av Rom for Dans i desember 2005.

Gutt sitter i et mystisk landskap

Underlandet var Rom for Dans sin 10-års jubileumsforestilling. Inspirert av Alice i Eventyrland har Rom for Dans skapt en fantasifull fortelling fylt med merkelige vesener, livsvisdom, heltedåder og helt vanlige mennesker.

Karstein Solli under presenningen

Hva vil det egentlig si å være tett på? Tett på noe eller noen, tett på seg selv eller tett på verden?