Forestilling

Maur

Maur av Polyglot

Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år. Forestillingen er opprinnelig produsert av det australske kompaniet Polyglot Theatre og produseres på nytt i Norge av Rom for dans, for Den Kulturelle Skolesekken.

Tre maur ankommer skolegården. De snakker ikke, men driver med sitt, organiserer og plasserer det som ser ut som brødsmuler eller kanskje egg i ulike formasjoner. Elevene trekkes mot maurene, de begynner å hjelpe maurene og etter hvert får elevene egne idéer og tar gradvis over arbeidet. Maurene blir overflødige, og forsvinner umerkelig mens elevene jobber videre.

Forestillingen Ants ble produsert av Polyglot Theatre i 2012 og har siden spilt for tusenvis av barn i Australia. Forestillingen er laget for offentlige rom og har blant annet vært satt opp i parker, på torg, kjøpesentre, flyplasser og museer. I samarbeid med Polyglot Theatre produseres en ny norsk versjon, Maur, som er tilpasset skoler og barnehager. Prosjektet er et samarbeid mellom Rom for Dans, Polygot Theatre, DKS Innlandet og DKS Oslo som fire likeverdige parter. Det er Rom for dans vil være ansvarlig for de norske utøverne, og videre produksjon i Norge etter 2023.

Forestillingen Maur utøves og utløses i en fellesskapssetting, basert på et interaktivt møte. Elevene møter maurene på sin hjemmebane; skolen. I forestillingen står barnas handlinger sentralt.

Uttrykket i Maur er lekent og kostymene spektakulære. Samtidig skjer samhandlingen i fullt alvor. Maurene kommuniserer kun gjennom kroppsspråk, klikkelyder og gjennom en aktiv igangsetting/organisering av rommet.

Stykket kan kobles til tematikker som bærekraft, økologi og natur. Med vår tids utfordringer rundt utryddelse av insekter (selv om maurene ikke er utrydningstruede) kan stykket være en inngang til diskusjon og læring om insektenes rolle i våre liv, og kan enkelt kobles til flere av skolens læringsmål og det overordnede temaet bærekraft.

Stykket handler om kommunikasjon og samarbeid, og engasjerer barna uten å være påtrengende. Det tar barnas ønsker og innspill på alvor, og interaksjonen skjer på barnas premisser. Dette er verdier som vi på Rom for dans er opptatt av i våre egne kunstneriske arbeider, og vi ser samarbeidet med Polyglot som en naturlig forlengelse av det vi allerede gjør.


Maur er en interaktiv danseforestilling for barn fra 3 - 9 år med tre dansere og en inspisient.