Forestilling

#ME&U

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, seksualitet og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting. Foto: Lars Opstad. Dansere: Charlott Madeleine Utzig, Erlend Auestad Danielsen, Ida Haugen, Anita Vika Langødegard, Jonathan Ibsen.

I #ME&U kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, seksualitet og det å ta egne valg. Vi går inn i klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting.

Billettutsalg

#Me&U er forestilling og verksted med 5 profesjonelle utøvere, laget for ungdomstrinnet. Publikum kommer tett på utøverne og deres personlige historier, og tar opp temaer som kjønnsidentitet, kropp, seksualitet og det å ta egne valg.

Først gjennomføres et verksted der ungdommene deltar i en skapende prosess og lager korte koreografier sammen med utøverne. De møter hverandre aktivt, reflekterer og deler erfaringer.

Materiale fra verkstedet tas videre inn i en scenisk forestilling der elevene er interaktive publikum.

Forestillingen setter opp ulike gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest osv og det skapes rom for sunne samtaler om kropp og identitet, relasjon og grensesetting.

#ME&U er tilpasset dagens smittevernsituasjon