Forestilling

KROM Verksted

KROM Verksted

«KROM – kropp i rom» er en dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold. Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

«KROM Verksted» er en dansekunsthendelse som foregår i gymsalen, barnas egen arena, med tema kropp, uttrykk, mangfold og inkludering.

«KROM Verksted» fokuserer på det unike i den enkelte, og å ivareta hver enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. Samtidig tematiseres relasjoner, vennskap, annerledeshet og det å ikke passe inn.

Med «KROM Verksted» vil vi synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og hvordan menneskers ulikheter kan bidra til å gi mangfoldige og komplekse uttrykk.

Dansekunsthendelsen «KROM Verksted» er et verksted der elever og kunstnere kommer tett på hverandre. Elevene får nye verktøy til å skape og uttrykke seg med kroppen der vi spør:

- Hva kan kropp være?

- Hvordan kan kroppen uttrykke hvem vi er?

- Kan vi lage et rom som har plass til alle?

Kroppen er i dag ekstremt eksponert i reklame, sosiale medier som tiktok, instragram, facebook etc. og blir lett et objekt som skal modelleres, vrenges og iscenesettes. Fokus på kroppens utseende og prestasjoner starter allerede i barneskolen (allerede ifra barnehagen?), og kravene til perfeksjonering øker etter hvert som barna vokser. På veien glemmes ofte kroppens individuelle iboende uttrykk og at kroppen er mer enn bare utseende.

Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får eleven erfaring med å ta egne valg med egen kropp, og en positiv opplevelse av å være i prosess og del av et felles kunstnerisk prosjekt.

Mer enn 10.000 barn og unge har så langt opplevd dette kritikerroste verkstedet.