Workshop i feldenkrais

Feldenkraismetoden er en læringsprosess i nervesystemet som gir deg muligheten til å endre vaner og bevegelsesmønstre. Gjennom bevegelsestrukturer som er knyttet til skjelettets funksjonalitet og barnets vekst og utvikling, kan du finne/finne tilbake til et mer harmonisk bevegelsesmønster i dagliglivet.

Alle kan ha utbytte av Feldenkraismetoden.

Hvis du ønsker å bevege deg friere, lettere, smidigere og med bedre koordinasjon og balanse, er dette et fint arbeide. Mange med muskel og skjelettplager har også et stort utbytte av metoden. Moshé Feldenkrais arbeidet også med utøvende kunstnere og idrettsutøvere, og Feldenkraismetoden blir ofte brukt av dansere, sangere, musikere, og andre som andre som ønsker å forbedre ferdighetene sine.
Denne workshopen er åpen for alle, uansett bakgrunn.
Leksjonene er som oftest langsomme, liggende eller sittende på gulvet, og behagelige.

For mer informasjon om Feldenkraismetoden
ta kontakt med Marit Ødegaard:maritodegaard@hotmail.com / www.studiofeldenkrais.no
eller gå til www.feldenkrais-method.org

Marit Ødegård

er utdannet danser og pedagog fra Statens Balletthøyskole. Etter noen år som utøvende danser ble hun i 2001 student ved the Feldenkrais Method ® Professional Training, under ledelse av Beatriz Walterspiel, og ble videre autorisert Feldenkraispedagog i 2005. Har undervist i Feldenkraismetoden bl. annet ved Skolen for Samtidsdans og Rom for Dans, Proda (daglig trening for profesjonelle dansere), CODA Internasjonale Dansefestival, Danscentrum, Skuespillersenteret, Elixia, og Torggata bad treningssenter.