Venke Marie Sortland

Venke Marie Sortland – studiekoordinator ved Skolen for Samtidsdans
Født 14.08.82, jobber som frilands dansekunstner med base i Oslo. Hun har sin kunstneriske utdannelse fra Skolen for Samtidsdans i Oslo (www.samtidsdans.no), fra 2002 – 2005. I 2008 var hun innehaver av det internasjonale skolarshipet DanceWEB Europe (www.dancewebeurope.com).

Venke har jobbet som utøver for flere norske koreografer; Prosjekt Isadora/Caroline Whalstrøm Nesse og Camilla Myhre, Impure Company/Hooman Sharifi, Wee Company/Francesco Skavetta. Hun har også jobbet som utøver for den tyske koreografen Jana Unmüssig, og vil etter planen jobbe for den østerriske koreografen Philipp Gehmacher i april / mai 2009.

Venke jobber også med egne prosjekter, og er involvert i flere samarbeid; i en trio med dansekunstner Pernille Holden og muskier Jo Berger Myhre, og i gruppen Nummen Safari. Venke har siden etableringen I 2005 vært aktivt involvert i konstellasjonen Landing DA (www.landing.no) som produserer stedspesifikke danskeunstprosjekter, og hun er med i det internasjonale dansenettverket ”Embassy of”.

Venke har også jobbet som underviser i en rekke sammenhenger, blant annet ved Rom for Dans, Skolen for Samtidsdans og Høyskolen i Nord Trøndelag, som trener for Norges Snowboarforbund, og på ungdomsskoler i forbindelse med prosjektet JAM! (adbusters norge / nasjonalmuseet for kunst).