UtoSafari med Nummen Safari

Forestillingen UtoSafari spilles i et Utoskop flere steder på Grünerløkka 21.-23.// 29.- 30. august.

Rom for Dans er samprodusent for forestillingen.