Vi holder til på Rodeløkka i Oslo

 

Våre kurs passer perfekt for barn og unge som har lyst til å jobbe kreativt med dans og bevegelse! 

 

 

Hos oss får eleven:

Bli kjent med dansen og dens prinsipper

Trene på å lage og sette sammen egne bevegelser

Anvende egen fantasi i møte med dans og bevegelse

Oppleve mestring relatert til egen kropp og bevegelse

Utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse

Tett oppfølging av erfarne dansekunstnere og pedagoger

Delta i utformingen av forestillinger ved semsterslutt

Bli en del av et trygt og inspirerende miljø for dans

 

 

Les mer om GRATIS sommerkurs for barn her!

 

Les mer om GRATIS sommerverksted for ungdom her!

 

 

KURSOVERSIKT

 

4-5 år (Barnehage)

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage forestillinger.

PRIS: 2000,-

TID: Mandag kl. 17.15-18.00

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

6-7 år (Barneskole)

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage forestillinger.

PRIS: 2000,-

TID: Tirsdag kl. 17.15-18.00

PEDAGOFER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

8-9 år (Barneskole)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og kreativ dans. Elevene trener på å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. Elevene får utfordret fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2250,-

TID: Mandag kl. 18.00-19.00

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

10-12 år (Barneskole)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og kreativ dans. Elevene trener på å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. Elevene får utfordret fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2250,-

TID: Tirsdag kl. 18.00-19.00

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

13-15 år (Ungdomsskole)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og skapende dans. Gjennom øvelser og oppgaver blir elevene introdusert for ulike teknikker innenfor improvisasjon. De blir utfordret til selv å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. På denne måten utvikler de også sitt eget kunstneriske uttrykk. Elevene får bruke fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2500,-

TID: Tirsdag kl. 19.15-20.30

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

16-19 år (Vgs)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og skapende dans. Gjennom øvelser og oppgaver blir elevene introdusert for ulike teknikker innenfor improvisasjon. De blir utfordret til selv å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. På denne måten utvikler de også sitt eget kunstneriske uttrykk. Elevene får bruke fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2500,-

TID: Mandag kl. 19.15-20.30

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve