Vi holder til på Grünerløkka i Oslo

 

Våre kurs passer perfekt for barn og unge som har lyst til å jobbe kreativt med dans og bevegelse! 

 

 

 

 


 

 

Timeplan vår 2021

Mandag kl. 17.15-18.00: Dansekurs 4-5 år

Tirsdag kl. 17.15-18.00: Dansekurs 6-7 år 

Tirsdag kl. 18.15-19.15: Dansekurs 8-12 år 

Tirsdag kl. 19.30-20.45: Dansekurs 13-19 år 

 

 


 

Oppstart uke 5

 


 

Hos oss får eleven:

Bli kjent med dansen og dens prinsipper

Trene på å lage og sette sammen egne bevegelser

Anvende egen fantasi i møte med dans og bevegelse

Oppleve mestring relatert til egen kropp og bevegelse

Utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse

Tett oppfølging av erfarne dansekunstnere og pedagoger

Delta i utformingen av forestillinger ved semsterslutt

Bli en del av et trygt og inspirerende miljø for dans

 

 


 

KURSOVERSIKT

 

4-5 år (Barnehage)

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage forestillinger.

PRIS: 2000,-

TID: Mandag kl. 17.15-18.00

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

← Klikk på bildet for mer info

6-7 år (Barneskole)

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage forestillinger.

PRIS: 2000,-

TID: Tirsdag kl. 17.15-18.00

PEDAGOFER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

← Klikk på bildet for mer info

8-12 år (Barneskole)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og kreativ dans. Elevene trener på å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. Elevene får utfordret fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2250,-

TID: Tirsdag kl. 18.15-19.15

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

← Klikk på bildet for mer info

13-19 år (Ungdom)

I disse timene jobber vi med improvisasjon og skapende dans. Gjennom øvelser og oppgaver blir elevene introdusert for ulike teknikker innenfor improvisasjon. De blir utfordret til selv å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse. På denne måten utvikler de også sitt eget kunstneriske uttrykk. Elevene får bruke fantasien og evnen til å ta egne valg, alene og i samarbeid med andre, og får være med å lage forestillinger.

PRIS: 2500,-

TID: Tirsdag kl. 19.30-20.45

PEDAGOGER: Ida Frømyr Borgen og Ingeborg Bjerke Styve

← Klikk på bildet for mer info