Turné i Østfold

I perioden 27. februar til 22. mars reiser Rom for Dans, representert ved dansekunstnerne Hanne Frostad Håkonsen, Ida Frømyr Borgen og Maaike Croles Fitjar, på turné til ungdomsskoler i Østfold.

Turnéen foregår i regi av den Kulturelle skolesekken i Østfold. I løpet av perioden besøker vi 14 ulike ungdomsskoler med vårt kunstneriske verksted KROM. Danserne vil gjennomføre 31 verksteder og møte 770 elever fra 8., 9. og 10. trinn.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Foto: Ida Frømyr Borgen

 

KROM står for kropp i rom. Det er en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans til bruk i skolen. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet. Les mer om KROM her.

 

Foto: Hanne Frostad Håkonsen

Foto: Hanne Frostad Håkonsen

 

Det spesielle med KROM verkstedene i Østfold er at også åtti lærerstudenter fra Høyskolen i Østfold og deres praksislærere deltar på verkstedene som del av sin praksis ute i skolen. Med forankring i faget Pedagogikk og elevkunnskap skal studentene forberede elevene på KROM verkstedet, delta aktivt i verkstedet sammen med elevene og gjennomføre en oppsummering med elevene i etterkant.

Turnéen i Østfold er en del av samarbeidsprosjektet KROM på tvers. I KROM på tvers samarbeider Rom for Dans med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Målet med prosjektet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Les mer om KROM på tvers her