Støtte til Base og Ung

En treårig storsatsing skal gi flere barn og unge tilgang på gode dansekunstopplevelser. Rom for Dans har fått tildelt 3,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene Base og Ung for årene 2020-2022.

Rom for Dans Base skal gi flere barn og unge tilgang på gode dansekunstopplevelser og forestillinger der de også selv får delta, reflektere og skape. Én ny profesjonell forestilling skal utvikles pr. år i tre år. Ved hjelp av vår kunstpedagogiske metode Krom utfordrer vi det unge publikummet til å delta. Målet er å spille forestillingene både på Rom for Dans og på skoler i Oslo og resten av landet.

Base-prosjektet skal ansette dansekunstnere som både har høy dansekunstnerisk kompetanse og som har erfaring med å jobbe skapende med barn og unge. I det første prosjektåret vil dansekunstnerne Tora Brekke, Jonathan Ibsen og Kristine Søgnesand være med å lage en forestilling rundt temaet fantasi/fantasy.

Gjennom prosjektet vil vi også utvikle ny kompetanse som vil bli delt i fagmiljøet og til lærerstudentene gjennom forskningsprosjektet «Krom på tvers» i Østfold.

Rom for Dans Ung er en nysatsning der barn og unge i alle aldre får muligheten til å fordype seg i skapende dans og koreografi som en fritidsaktivitet. Tilbudet vil i hovedsak bli gitt i Oslo.

I Ung-satsningen får barn og unge jobbe med å utvikle egne bevegelser, egen dans og forstå sitt kroppslige uttrykk. De blir presentert for ulike koreografiske verktøy og får øvelse i å ta egne valg med kroppen og i rommet. De unge får delta i å utvikle forestillinger der de selv er utøvere og gjennom det erfaring med å stå på scenen. Målet er at deltakerne blir i stand til å ta selvstendige valg, kan iscenesette egne arbeider og kan delta i danseforestillinger på Rom for Dans.

Dansekunstner og pedagog Ida Frømyr Borgen har sagt ja til å lede Rom for Dans Ung. Det er vi veldig glade for. Hun har lang erfaring som skapende og utøvede dansekunstner, og har blant annet deltatt i flere av DKS-produksjonene til Rom for Dans. Sammen med to andre dansekunstnere skal hun jobbe tett med de unge og sammen vil de ha kunstnerisk ansvar for forestillingene som utvikles.

Som en start vil vi tilby gratis workshops til skoler i Oslo til våren, før vi setter i gang for fullt høsten 2020.

Gleder oss til å komme i gang

Gjennom de tre årene prosjektene varer vil Rom for Dans opparbeide et reportoir og en kunnskapsbase og en solid faglig og kunstnerisk stab. Mange flere unge vil få oppleve dansekunst og komme til Rom for Dans. I tillegg vil vi utvikle nye unge talenter innenfor skapende dans.

Prosjektet har oppstart i 2020. Vi gleder oss til å komme i gang og takker Sparebankstiftelsen DNB for tildelingen til satsningen på nyskapende dans og koreografi!

Foto fra gaveoverrekkelsen med Sparebankstiftelsen DNB og faglig-kunstnerisk-administrativt team på Rom for Dans, fra venstre: Ida Frømyr Borgen, Marius Kjos, Birthe Mørreaunet Selvaag, Camilla Myhre, Martin Ødegaard, Caroline Wahlström Nesse, Ivar Örn Sverrisson, Jonathan Ibsen, Tora Brekke, Kristine Søgnesand og Lilja Björk Haraldsdottir. Foto: Lene Hafstad.