Sommerens møtepunkt med elever fra Dansekunstskolen

Rom for Dans inviterer til møtepunkt med elever fra Dansekunstskolen 2011.

Lørdag 14. mai klokka 18.00
Søndag 15. mai klokka 16.00

Billettbestilling på kurs@romfordans.no // mob: 954 24 096
Voksne kr. 75,-
Barn kr. 50,-
Familierabatt kr. 150,-
OBS begrensede antall plasser!


Dansekunstskolen ved Rom for Dans har den glede å invitere til møtepunkt i scenerommet på Rom for Dans. Elevene har gjennom høsten 2010 og våren 2011, under veiledning fra pedagogene ved skolen, utviklet unike komposisjoner som de gleder seg til å vise til foreldre og venner. På møtepunktene får publikum et innblikk i noe av det de unge har jobbet med og lært dette året.

Det som karakteriserer arbeidet ved Rom for Dans er at barn og unge får være med på å lage sine egne danser, og de unges innspill er en del av grunnlaget for komposisjonene eller forestillingene. Barna opparbeider gjennom dette arbeidet kompetanse til å ta egne valg, forstå rom, tid og etterhvert eget uttrykk, og de lærer å samarbeide og delta i en felles presentasjon.

I denne produksjonen har de unge i tillegg også fått erfare å møte en profesjonell lysdesigner, og med det måtte forholde seg til rommet på en ny måte. Noen av barna viser komposisjoner der de også forholder seg til scenografi / rekvisitter, og der de har fått være med å utforske hva disse kan brukes til.

Publikum vil få se utøvere som har stått på scenen mange ganger før, men for noen er det også første gang de møter et større publikum. For dem handler dette møtepunktet kanskje først og fremst om å huske sin egen dans og forstå det å være en del av en felles komposisjon som noen ser på. De største ungdommene gir oss et innblikk i hva det vil si å improvisere og ta plass med egne innspill, der og da, i møte med publikum. Resultatet blir en forestillingen som forandrer seg fra dag til dag!

Velkommen til et spennende møtepunkt med barn og unge på Rom for Dans!