Showboxseminar 2008

KUNST FOR BARN OG UNGE I VOKSNES (SELV)BILDE. Om barnet, kunsten og makten.

Presentasjonen var en del av et dagsprogram i samarbeid med Showbox 2008. Utdrag fra forestillingen Absolutt Virkelig ble vist. Camilla og Caroline presenterte prosjektet som helhet.

Medvirkende: Tre barn/unge, og Pernille Holden, Venke Marie Sortland, Anders canadian pharmacy shop.com Gaarder Karterudseter og Sigyn Fossnes på fiolin.

Program for øvrig denne dagen

09:00 Morgenkaffen med Katrine Strøm (Rust) v/Sidsel Graffer  i BBT foajé

10.00 Makt og instrumentalitet i grenseoppgangen mellom kunst og pedagogikk v/Helene Illeris, lektor Phd  på Teater Manu

10.35 Velkommen v/prosjektleder for Kunstløftet Rolf Engelsen på Teater Manu

10.40 Haircut for children Mammalian Diving Reflex på Teater Manu

11.25 Kunst for barn prosjektet – Det Åpne Teater v/ prosjektleder Ragnhild Mærli på Teater Manu

11.50 Pause – kaffe og kaker

12.10 Et videoprogram om kunst og kunstnerrollen Offentliggjøres senere på Teater Manu

12.40 Garmanns Gate – Digital bildebokkunst v/Stian Hole på Teater Manu

13.15 Lunsj   på Black Box Teater

14.00 «Såpebobla sitt forsvinningsnummer» – et performanceforedrag v/Kurt Johannessen, billedkunstner på Rom for dans

14.35 Isadoraprosjektet – en presentasjon av et danseprosjekt der barn har en bærende rolle v/Caroline W. Nesse/Camilla Myhre på Rom for dans

15.05 Integritet og begeistring – film for barn v/Grethe Bøe, filmregissør på Rom for dans

15.35 Hva i helvete er gatekultur? v/Ivar Mykland/Sven Strømmevold på Rom for dans