Samtidsdanstrening for voksne

Rom for Dans sin samtidsdanstrening for voksne vil fokusere på gruppeimprovisasjon den siste delen av året. Opplegget er en forlengelse av workshopen i ensembleteknikk Karen Høybakk Mikalsen holdt før påske.

Sted: Rom for Dans
Tidspunkt: onsdag 18.30-20.00 (14.april, 21.april, 5.mai og 12.mai )
Pris: 100 kr/gang
Påmelding: Vi kjører kun opplegget dersom det er nok påmeldte. Påmelding til post@romfordans.no. Du er velkommen til å delta uten påmelding, men risikerer da at klassen er avlyst på grunn av for få påmeldinger.

Dette er et supert tilbud for deg som vil trene innen samtidsdans og samtidig holde kontakten med andre som har samme interesse som deg. Treningen har fokus på improvisajon og utforskning av bevegelse, samt ulike innganger til og verktøy for eget arbeid. Disse timene er ment som et sted for inspirasjon og utveksling av erfaringer. Rom for dans inviterer deltakerne til dialog rundt hva trening for samtidsdansere kan være, og deltakerne kan selv være med å forme opplegget fremover.

Klassene etter påske blir ledet av Karen Høybakk Mikalsen og vil ta utgangspunkt i improvisasjon og ensembleteknikk. Hvordan vi kan skape koreografi sammen som en gruppe – her og nå? Vi vil jobbe med enkle strukturer og oppgaver, lytting, tydelighet og bevissthet om komposisjon og de valgene vi tar.

Karen Høybakk Mikalsen er utdannet ved Skolen for Samtidsdans, Danshøgskolan i Stockholm, Erasmus-
utveksling ved SEAD i Østerrike og har hatt kortere og lengre opphold i både Europa og USA. Hun har fordypet seg i samtidsdans/releaseteknikk og
improvisasjon/komposisjon med fokus på ulike strukturer og innganger til koreografi og gruppeimprovisasjon, -og spesielt i Ensemble Thinking teknikk gjennom Nina Martin og Lower Left Performance Collective (USA)., som er men andre undervisere kommer også til å være innom i løpet av semesteret.

Klassene er organisert som drop-in timer og koster 100,- pr. klasse. Men vi vil likevel gjerne ha påmelding. Vi kjører ikke klassen dersom det er for få påmeldte. Men du må gjerne komme innom uten å ha meldt deg på. Da må du i såfall være klar over at det er en fare for at klassen kan være avlyst på grunn av manglende påmelding.