Samtidsdans voksne, torsdag

Kurset vil fokusere å opparbeide ei forståing av ulike fysiske prinsipp som grunnlag for å improvisere og komponere med dans både aleine og som stor gruppe. Improvsasjon vil både vere ein metode for å arbeide med dans, men óg ei visningsform. I improvisasjonen vil vi vektlegge forståinga av korleis ein fungerar som eit ensemble cheap cialis online og opparbeide seg erfaring i å kunne gi og ta rom som gruppe.

Underviser: Solveig Styve Holte