Samtidsdans voksne (øvet)

Samtidsdans:
Kurset er lagt opp som et bevegelseslaboratorium der det legges vekt på forståelse av egne dansuttrykk gjennom ulike tilnærminger til utforskning ift bevegelse. Det jobbes med improvisasjon og komposisjon – alene og sammen med andre. Gjennom arbeidet trenes ferdigheter som styrke, stabilitet, balanse, smidighet og koordinasjon, i tillegg til kreativitet og samarbeid.

Underviser: Guro Anna Wyller Odden