Samtidsdans for barn med nedsatt bevegelses funksjon 7-9 år, mandag

Samtidsdans:
Vi jobber med forståelse av egne danseuttrykk, og bruker dette til å skape våre egne koreografier – alene og sammen med andre. Dansene komponeres i forhold til rom og ulike virkemidler, som f.eks objekt, stemme og lys. Vi trener på å presentere det vi lager for hverandre og for publikum.

Underviser: Guro Anna Wyller Odden