Samtale med Ompaniet

 

Foto: Gøril Borgen Eide

Foto: Gøril Borgen Eide

Med danseforestillingen Firkantskogen gjør Ompaniet sin første egne heldags produksjon.

Rom for Dans tok en snakk med de tre dansekunstnerne som utgjør Ompaniet; Maaike Croles Fitjar, Ida Frømyr Borgen og Hanne Frostad Håkonsen, om det å skape en forestilling for de aller minste.

Ompaniet forteller at det var en felles interesse for målgruppa 0-3 år som førte dem sammen da de var studenter ved Skolen for Samtidsdans i 2013. Studentene skulle arbeide sammen i et målgruppeprosjekt, og det var de aller yngste barna som pirret nysgjerrigheten til Maaike, Ida og Hanne aller mest.

I researchperiodene leste de tre om barns utvikling og ble fascinert av babyhjernen. ”Barna jobber jo på høygir, de lærer noe nytt hver dag. Det at så mye er helt nytt for dem sprenger jo grensene for hva man kan gjøre som kunstner med denne målgruppa”, sier Maaike.

”Det sanselige aspektet blir veldig tydelig når man jobber med de minste barna”, forteller Ida. ”Kunstnerisk er det interessant å jobbe med et slikt utgangspunkt”.

 Men hvordan kan man som kunstner møte behovene til en målgruppe som i noen tilfeller ikke har språk og som befinner seg et helt annet sted i utviklingen enn det man selv gjør som voksen? Maaike, Ida og Hanne dro ut i barnehager i Oslo for å lære mer om barn i denne alderen. De fant ut at leken var et godt utgangspunkt for å komme denne målgruppa i møte. Dette ble starten på forestillingen Firkantskogen.

”Researchen vår var å møte barn i barnehager og være med å leke med dem. En del av lekene tok vi med videre inn i forestillingen. Også materialet som brukes i forestillingen har vi lekt oss fram til”, forteller Maaike.

I Firkantskogen jobber Ompaniet med en sprengt dramaturgi hvor det ikke er logikken som styrer. De tar tak i publikums behov og opplevelser og vil skape en arena hvor det er rom for å oppleve ting både individuelt og sammen med andre.

”Det er et stort spenn fra 0 til 3 år i hvordan man opplever ting, så det må være rom for ulikheter”, forklarer Hanne. ”Hvordan man tilnærmer seg og er i rommet sammen, er viktig for oss.”

Å jobbe med de minste barna stiller store krav til utøverne. Ompaniet opplever at de må være skjerpet og ekstra fokusert på publikum. De har derfor valgt å begrense antall publikummere per forestilling slik at de kan møte hver enkelt.

Ompaniet har valgt en form hvor de leder barna fra et sted til et annet. ”Forestillingen er tydelig styrt av oss”, forteller de. Dette er et bevisst valg. Interaksjon og medvirkning er noe de diskuterer mye hele tiden og som de ser er en viktig diskusjon i hele barn og unge -feltet i dag.

”For hva vil det si å være interaktiv og deltagende? Må barna gjøre ting selv eller kan de delta på andre måter? Og hvor kommer behovet for interaksjon fra?” spør Hanne. Hun utdyper: ”At vi sier at barna skal være med å delta på en viss måte i et rom som vi har skapt, at vi legger det ansvaret over på barna, det er like styrt som at vi sier; sett dere her så skal vi vise dere noe.”

Ompaniet håper at barna som kommer og opplever Firkantskogen vil få en god opplevelse, men de mener de ikke kan bestemme hva slags opplevelse de vil få. Det vil oppleves ulikt for alle. ”Vi drysser noe over hodene deres og møter dem, og så får vi sammen se hva det blir” sier de.

 

Hvis du har lyst til å komme og se hva det blir så spiller Firkantskogen på Rom for Dans 26. – 30. august. Se facebookarrangement for mer informasjon og bestill billetter på firkantskogen@gmail.com