Prøvescenen

PRØVESCENEN var et møtested hvor dansekunstnere fikk disponere studio for å utvikle og vise sine prosjekter og prosjektideer.

Gjennom å stimulere til utforskning av ny dansekunst satte Prøvescenen fokus på dialogen som et redskap i det kunstneriske utviklingsarbeidet. Dialogen mellom kunstnerne, veileder, og publikum i visningssammenhengen var viktige deler av arbeidet. Kunstnerne disponerte studio på Rom for Dans i en uke, og fikk mulighet til å jobbe med en veileder. En åpen visning med publikum avsluttet uken.

Prøvescenen #3

Deltagerne på denne runden med Prøvescenen er Anne Kathrine Fallmyr og Karen Høybakk Mikalsen.

Veileder er Pernille Holden.

30. november – 4. desember 2009.

Visning 4. desember 2009, kl.15:00.

Prøvescenen #2

Deltagerne på denne runden med Prøvescenen er Bente Alice Westgård, Åshild Ravndal Salthe og Emilie Dahlén.

Veileder er Venke Sortland.

23. – 27. februar 2009.

Visning 27. februar 2009, kl.15:00.

Prøvescenen #1

Deltagerne på denne runden med Prøvescenen er Pernille Holden, Venke Sortland, Joakim Rindal Sand, Maja Roel, Ina Coll Kjølmoen og Anna Carlström.

Veileder er Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.

22. – 27. oktober 2007.

Visninger 24. oktober kl.19:00 og 27. oktober 2007, kl.15:00.