Prosjekt Isadora

april-3valg-hvis-plass

PROSJEKT ISADORA var et 3-årig dansekunstnerisk utviklingsarbeid for barn og unge fra 4 -16 år og profesjonelle utøvere. Prosjektet mottok 3- cialis canada pharmacy årig støtte fra Norsk Kulturråd fra 2006- 2008. Prosjektet var et kunstprosjekt, hvor barn og unge sidestilles med profesjonelle utøvere i arbeidsprosessen og på scenen i profesjonelle forestillinger.
Les mer om Prosjekt Isadora her…

Den kunstfaglige kompetansen bak prosjektet

Den kunstfaglige kompetansen i prosjekt Isadora har et relasjonelt utgangspunkt og bygger på møte. Det betyr at dansekunstnerens og barnet/ungdommens kompetanse og kunnskap alltid vil være gjensidig avhengig av hverandre og hele tiden i bevegelse gjennom utforsking. (Artikkel av Gunn Engelsrud).

Les mer…