Ekstraopptak til Skolen for samtidsdans

Skolen for Samtidsdans har i år opptak av nytt kull for skoleårene 2010-2012. Skolen holder til i lokalene til Rom for Dans i Marstrandsgate i Oslo.

Opptaksprøven er i Oslo 27.april kl.10.00 på Rom for Dans. Påmelding til opptaksprøven er 19.april. Ved spørsmål ta kontakt med Skolen for samtidsdans på telefon 91 80 18 67 eller e-post til post@samtidsdans.no.

Opptakskriterium

Du må ha videregående opplæring VG 1-2-3 musikk, dans og drama eller tilsvarende realkompetanse.
Studiet egner seg også som fordypning eller påbygging innen samtidsdans for dansekunstnere, pedagoger eller andre med annen danseutdanning.

Søker må legge ved bekreftede kopier av vitnemål fra utdanning og/eller bekreftelser på ev. arbeidserfaring, fullførte kurs eller annen relevant realkompetanse. Utdanning i utlandet skal dokumenteres med skriftlige fag- og studieplaner og vitnemål. Legeattest må legges ved søknaden.

Alle søkere vurderes i opptaksprøve.

Juryen vil vurdere søkerens treningsbakgrunn og kunstneriske arbeid sett opp mot bevegelses- og romforståelse, motivasjon, interesse for dialogisk og prosessorientert arbeid, og interesse for å reflektere over hva dans som praksis og kunst kan være. Studiet er særlig velegnet for personer som har erfaring innenfor kreativt arbeid med dans eller andre beslektede kunstfag, og som er opptatt av dansens samfunnsmessige rolle og betydning. Opptaksprøven legges opp som en workshop der søkene vil få et innblikk i hvordan en arbeidsøkt ved skolen kan se ut. Dagen inneholder bl.a. en oppvarming, improvisasjonsoppgaver i gruppe, visning av et eget bevegelsesmateriale og intervju. Hver søker skal til opptaksprøven ha klart et eget bevegelsesmateriale på ca. 3 minutter. Formålet med oppgaven er at hver og en får anledning til å presentere seg selv og et eget kunstnerisk arbeid, med fritt valgt tema.

Opptaksprøven går over to dager.

Påmelding og søknadsskjema sendes til Skolen for Samtidsdans, Marstrandgt 8, 0566 Oslo eller på e-post til post@samtidsdans.no

Søknadsskjema kan hentes her