Rom for Dans er en kunstnerstyrt, ikke-programmerende arena for det frie scenekunstfeltet.

Et fritt kunstfelt er viktig for å sikre utvikling av demokrati og ytringsfrihet. Mens kultur skal ta vare på og bringe tradisjoner, historier og forestillinger videre, skal kunsten sette spørsmåltegn og utfordre kulturen, utfordre det bestående.

Nyskapende kunstnerisk praksis krever åpne rom og alternative scener der kunstneren selv kan skape egne rammer for sin kunst og dialog med publikum. Steder som ikke styres av institusjonelle krav eller hva som er interessant eller salgbart.

Rom for Dans oppstod ut fra et behov for slike rom. Rom der vi kan skape egne rammer for kunsten vår, og der også andre kunstnere kan møtes og utvikle sine prosjekter. Rom for Dans inneholder et mangfold av aktiviteter, kunstnere og prosjekter. Hvem som helst kan leie seg inn for å utforske, utveksle, utvikle og vise sin kunst for et større publikum.

Rom for Dans er det stedet i landet der flest profesjonelle dansekunstnere møtes daglig. Antall besøkende er beregnet til ca 25.-30.000 pr år.

 

 

Forestillinger

Rom for Dans produserer nyskapende dansekunst av høy kvalitet for og med barn, unge og voksne, med vekt på relasjonelle kunstmøter og barn og unges deltakelse.

Vi ønsker å lage dansekunst som utfordrer hva dans kan være, hvor dans kan foregå, for hvem dans kan være og hvem som kan delta. Med det vil vi utfordre de rådende rammer, kulturer og tradisjoner som finnes og stimulere til nytenkning – i dansefeltet, innenfor DKS og i samfunnet ellers. Flere av våre forestillinger integrerer barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere. Forestillingene finner sted på egen scene, som stedsspesifikke arbeider, gjestespill og i skolen.

Rom for Dans har siden 2005 skapt over 30 unike forstillingsproduksjoner. Arbeidet har høstet strålende kritikker og priser, bl. a. Danseinformasjonens Ærespris 2012.

 

KROM

KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet ved Rom for Dans. KROM gir barn, unge og voksne verktøy for å være i skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig presentasjon.

Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse gir KROM erfaring med å ta egne valg med egen kropp. Det er et mål å gjøre dette på en slik måte at kan alle delta, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial eller kulturell bakgrunn.

Rom for Dans tilbyr flere ulike kunstprosjekter for elever i skolen som bygger på KROM-metoden. Eleven får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

Rom for Dans tilbyr også KROM for lærere, lærerstudenter, dansekunststudenter og for kunstnere og fagfolk som jobber med barn og ungdom.

Les mer om Krom her.

 

Kompetanse

Rom for Dans er et kompetansesenter der idéer og metoder for dansekunstnerisk arbeid utforskes, utvikles og formidles.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Rom for Dans pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter. Erfaringer og funn formidles gjennom undervisning og kurs, samarbeidsprosjekter og deltagelse i ulike fora for utveksling og diskusjon.

Vi er opptatt av å skape sammenheng mellom eget kunstnerisk ståsted, egen kunstproduksjon, kompetanseutvikling, utdanning og skole. Vi mener dette er viktig for å få utvikling og endringer i eget felt og i hvordan samfunnet ser på kropp, bevegelse og dans som kunstnerisk uttrykk.

Rom for Dans inneholder utdanningen Høyskolen for Dansekunst som tilbyr en bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning, den eneste av slitt slag i Norden.

PRODA profesjonell dansetrening har daglige treningsklasser med norske og internasjonale pedagoger mellom kl 9.00-12.30 på Rom for Dans. I tillegg arrangerer PRODA workshops og andre kompetansehevende tilbud på Rom for Dans  i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen og andre aktører i scene-/dansekunstfeltet.

Utleie

Rom for Dans holder til i de gamle lokalene til Nidar Bergene Sjokoladefabrikk og ligger på Rodeløkka i Oslo. Lokalene er totalt på ca. 1000 m² og inneholder to store produksjonsrom på hhv. 185m2 og 155 m² og to dansestudio på hhv. 260 m² og 70 m².

Lokalene leies ut til aktører i det profesjonelle scenekunstmiljøet, samt til en rekke ulike eksterne aktører som holder prøver, kurs eller workshops for barn, unge, studenter og publikum. Dette skjer enten på fast basis eller i kortere perioder.

 

Rom for Dans mottar driftstøtte av Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Sparebankstiftelsen DnB har tildelt 3 årig støtte for 2020-2022 til Rom for Dans og Rom for Dans UNG.
Rom for Dans mottok i 2019 gave til innkjøp av nytt lyd- og lysutstyr fra Sparebankstiftelsen DnB.