Ståsted

 

Rom for Dans har som mål å:

  • utfordre hva dans kan være, hvor dans kan være, hvem som kan delta og hvordan.
  • ta barn og unges uttrykk på alvor, og gi deres stemmer status og aksept og en plass i profesjonell dansekunst.
  • gi flere barn og unge tilgang på gode opplevelser med dansekunst.
  • skape sammenheng mellom profesjonell kunstpraksis, kunstarena, skole og utdanning.

Forestillingene som er skapt på Rom for Dans kan identifiseres ved at det legges opp til likeverdige møter mellom barn,unge og profesjonelle voksne. De unge tas på alvor som (med)skapende og uttrykkende individer, eller interaktive publikum.

Rom for Dans har også som mål å være et sted for utveksling rundt bevegelse og dansekunst, tilby gode rom og godt arbeidsklima, og fasilitere for det frie scenekunstmiljøet.

Dans i skolen
Rom for Dans gjør kunst- og utviklingsprosjekter i skoleverket. Her nås barn og unge som ikke nødvendigvis selv oppsøker kunst- og kulturaktiviteter, barn fra ulike kulturer og samfunnslag, og samhandling oppstår på tvers av kropp, kjønn, fag, alder, kultur, sosial klasse, etnisitet, antropometri og identitet.

Mangfold og inkludering
Det å inkludere unge i den profesjonelle kunsten bidrar kanskje til ytringer fra en gruppe som ikke er særlig synlig i dansekunsten. I et demokratisk samfunn anser vi barnas stemmer som en viktig del av det kulturelle mangfoldet.

Det å få være i skapende prosesser og kunstnerisk praksis inneholder muligheter for refleksjon, ytringer og alternative svar, og kan være et rom der vi som mennesker må stå for og anerkjenne oss selv, uten at det blir satt en ytre karakter eller vurdering. Dette gjelder både for store og små.

KROM som metode for å jobbe med dans i skolen innebærer å lære om, forstå og å utvikle et refleksivt forhold til eget og andres uttrykk. Arbeidet gir den unge verktøy for å kunne ta egne valg med kroppen og bevegelse i rommet, og mulighet til å uttrykke seg på nye måter, men også til å sette egne grenser. I KROM gjøres ulikhetene og mangfoldet verdifulle. Gjennom et slikt arbeid kan den unge bli i stand til å se, anerkjenne og forstå eget og andre menneskers valg, uttrykk og ytringer. Vi tror dette kan bidra til videre samhandling og inkludering.