Historikk

 

Dansekunstnerne Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre har lang fartstid sammen. De har fulgt hverandre siden utdanning på Statens Balletthøgskole i 86-89, og videre i mange ulike kunstprosjekter som utøvere, medskapende utøvere og selvstendige skapende dansekunstnere de siste 25 årene.

I 2000 var de med å etablere Skolen for Samtidsdans, der de fra 2003 har fungert som et rektor-team og som faglig/kunstneriske ansvarlige.

I 2005 etablerte de Rom for Dans som et produksjons-, forsknings- og visningssted for ny dansekunst, og som et møtested for profesjonelle, barn, unge og studenter.

Samtidig med etableringen av Rom for Dans i 2005, startet de Prosjekt Isadora. Dette var et treårig kunstnerisk utviklingsarbeid der barn og unge deltok i skapende prosesser og profesjonell forestillingsproduksjon i møte med voksne utøvere. Målet var å utvikle forestillinger, samt nye metoder for å inkludere barn og unge i den kunstneriske prosessen, på linje med voksne. Prosjektet var støttet og ble evaluert av Norsk Kulturråd.

Caroline og Camilla har etter dette skapt en rekke forestillinger sammen og i samarbeid med andre. De har med sitt arbeid ønsket å utfordre og utvikle begreper og forståelse for hva dansekunst kan være. Deres felles kunstneriske ståsted har hele veien handlet om å synliggjøre og ta på alvor den enkelte utøver som individ og (med)skapende kunstner, både i utdanning av nye dansekunstnere, i møte med barn/unge og i profesjonell sammenheng.

I tillegg til egne produksjoner har de jobbet med barn og unge i grunnskolen og er sterke stemmer for dans og bevegelse i skolen. Det ambisiøse prosjektet KROM – Kropp i Rom, har fått stor oppmerksomhet.  I 2012 mottok Caroline og Camilla Danseinformasjonens Ærespris, der prisutdeler Hadia Tajik uttalte: ”De fortjener anerkjennelse for sin kunstfaglige styrke, for sitt nyskapende arbeid og for at de alltid har vært visjonære og modige innenfor dansekunsten”.

I 2014 ble både Caroline og Camilla, og Marius Kjos som også jobber på Rom for Dans, kompetansevurdert med opprykk til førsteamanuensis i dans.

bilde

Prøvescenen, co-produksjon og veiledning
Rom for Dans har gjennom ulike tiltak lagt til rette for at dansekunstnere skal ha en arena og muligheter for å utvikle egne prosjekter. Rom, utveksling og veiledning viktige stikkord.

Rom for Dans hadde i perioden 2009-2011 et mentor- og residensprogram kalt Prøvescenen, der unge dansekunstnere fikk gratis rom i én uke, og veiledning. Til sammen ble det gjennomført 4 prøvescener, med 2-4 deltakere pr gang. Veiledere var Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre, Venke Sortland og Pernille Holden.

Prosjekter som har sprunget ut av dette er bl.a. ”I slipped in between two wor(l)ds” og ”Show”.
I februar og mars 2014 kom det et nytt pilotprosjekt på Rom for Dans, kalt Åpent Rom.

Rom for Dans har co-produsert og veiledet flere tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter.
Les mer om våre co-produksjoner her.

Kveldsskolen
Fra 2005-2012 drev Rom for Dans en egen dansekunstskole for barn og unge, med kurs og produksjon av mindre kunstprosjekter, der de unge selv var med å utvikle koreografisk materiale. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre hadde det overordnede ansvaret for skolen. I perioden var Venke Sortland, Nina Foss Lilleng og Ina Coll Kjøllmoen ansatt som administrative og faglige ledere for kveldsskolen i hver sine perioder. I tillegg møtte flere pedagoger og kunstnere barna på kveldstid, bl.a. Maja Roel, Pernille Holden, Solveig Styve Holte, Guro Anna Wyller Odden, Irene Furnes, Mari Bjørnsdotter Vinjar, Joakim Rindal Sand og mange flere – i tillegg til de ansvarlige som også underviste.

Idéen var å skape et kontinuerlig tilbud til de barna og ungdommene som deltok i større forestillingsproduksjoner, først i Prosjekt Isadora, senere i Dansekunstprosjektene. Det var også et ønske å skape en alternativ kulturskole med fokus på det skapende, et sted der alle barn som ønsket å jobbe utforskende med kroppen kunne komme og delta. Ungdomskompaniet ble etter hvert opprettet for å ivareta de eldste, fra 12-18 år. På det meste hadde skolen ca 100 elever, og var et viktig alternativ til eksisterende kurstilbud i Oslo.

Rom for Dans har også arrangert og huset flere kurs og workshops for profesjonelle, med nasjonale og internasjonalt anerkjente gjestekunstnere, som Anne Linn Akselsen, Jill Sigman, Loan Há, Marit Ødegaard, Karen Høybakk Mikalsen, Karstein Solli, Bibbi Winberg, Siri Jøntvedt m.fl.

Aktører som tilbyr kurs leier seg inn på Rom for Dans.
Se oversikt over kurstilbud her.

ung_5