Om Rom for Dans

Rom for Dans ble etablert i 2005 av dansekunstnerne Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.

Rom for Dans er et produksjons-, forsknings- og visningssted for ny dansekunst og et møtested for profesjonelle kunstnere, barn, ungdom og studenter.

Rom for Dans konsentrerer sin virksomhet rundt fire kjerneområder: Kunstproduksjon, KROM, kompetansesenter og utleie.

 Kunstproduksjon

Rom for Dans produserer dansekunst for og med barn, unge og voksne. Arbeidet tar form som forestillinger, verksteder og kunstnerisk utviklingsarbeid hvor man integrerer barn og unges uttrykk på lik linje med profesjonelle, voksne utøvere.

Rom for Dans har siden 2005 skapt over 30 unike forstillingsproduksjoner. Arbeidet har høstet strålende kritikker og priser, bl. a. Danseinformasjonens Ærespris 2012.

For mer om vår kunstproduksjon se her

KROM

Rom for Dans retter deler av sitt arbeid mot skoleverket med konseptet KROM.

KROM er en kunstpedagogisk metode for å jobbe skapende med barn og unge. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse gir KROM barna erfaring med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

Rom for Dans tilbyr flere ulike KROM prosjekter til skoler, i tillegg til undervisning i KROM for lærerstudenter, dansekunststudenter og for folk som jobber med barn og ungdom.

Les mer om KROM her

Kompetansesenter

Rom for Dans er et kompetansesenter der idéer og metoder for dansekunstnerisk arbeid for og med barn og unge utforskes, utvikles og formidles.

Forskning- og utviklingsarbeidet til Rom for Dans pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter. Erfaringer og funn formidles gjennom undervisning og kurs, samarbeidsprosjekter og deltagelse i ulike fora for utveksling og diskusjon.

Utleie

Rom for Dans holder til i de 
gamle lokalene til Nidar Bergene Sjokoladefabrikk og ligger på Rodeløkka i Oslo. Lokalene er totalt på ca. 1000 m² og inneholder to store dansestudioer på hhv. 155 m² og 260 m², et mindre studio og treningsrom på 70 m², samt et produksjonsrom for profesjonell kunstnerisk virksomhet på 185 m².

Lokalene leies ut til aktører i det profesjonelle scenekunstmiljøet, samt til en rekke ulike eksterne aktører som holder prøver, kurs eller workshops, enten på fast basis eller for en kortere periode.

Les mer om utleie her

Rom for Dans støttes av Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Rom for Dans, Stockholmgata