Nyheter

Vil du jobbe med oss?

28. apr. 2023

Bilde fra dansekurs, siluetter av barn i bevegelse

Rom for dans holder til på Rodeløkka i Oslo. Vi deler vår virksomhet inn i tre hovedområder; dansekunstproduksjon, kompetanseutvikling og -formidling og utleie av produksjons- og visningslokaler. Vi har nå to ledige stillinger:

Produsent/prosjektleder i 80-100% stilling med tiltredelse 1.august.

Arbeidsoppgavene er knyttet til produksjon og gjennomføring av Rom for dans sine kunstproduksjoner, i eget hus og på turné, f.eks. i DKS.

Vi ser etter en person med erfaring innen prosjektledelse og koordinering og som har kunnskap om prosjektledelsesverktøy og -metoder. Du må ha evnen til både å jobbe selvstendig og i team, å organisere og prioritere oppgaver, kommunisere effektivt med teammedlemmer, samarbeidspartnere og publikum. Det er en fordel om du også har kompetanse innen markedsføring og synliggjøring, har forretningsforståelse og erfaring med søknadsskriving. Intervjuer og opplæring vil skje i juni.

Utleiekoordinator og teknisk sjef i 60% stilling med tiltredelse 15.august.

Arbeidsoppgavene er knyttet til koordinering og tilrettelegging for leietakere. Stillingen inkluderer også administrasjon av utleieavtaler og fakturering.

Vi ser etter en person som har evnen til å møte kunder, organisere og prioritere oppgaver, kommunisere effektivt med team, samarbeidspartnere og publikum, og løse problemer raskt og effektivt. Erfaring med lys- og lydteknikk er en fordel. Intervju vil skje i juni, opplæring i august.

...

Som ansatt vil du inngå i et hyggelig team på ca. åtte ansatte som samarbeider tett med hverandre, og er tett på det frie danse- og scenekunstmiljøet i Oslo.

Rom for dans deler lokaler med Høyskolen for dansekunst og PRODA, og hver dag produserer ulike kunstnere og grupper forestillinger i våre lokaler. Som ansatt blir du del av et utvidet miljø av kunstnere, forskere og undervisere.

Rom for dans er støttet av Kulturdepartementet og Oslo Kommune, og mottar også prosjektmidler knyttet til spesifikke prosjekter bl.a. fra Sparebankstiftelsen DnB.

Søknadsfrist.15.mai.

Søknad sendes: post@romfordans.no

Søknaden skal inneholde:

  • søknad der du skriver litt om deg selv og hvorfor du søker stillingen, max én side
  • CV
  • dokumentasjon på utdanning og erfaring
  • referanser
  • ev. attester

Merk søknaden med "Produsent/prosjektleder" eller "Utleiekoordinator/teknisk sjef"

Forfatter