Ny forskningsartikkel om KROM

IMG_2635

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Universitetslektor Janne Lossius har på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen  undersøkt hva lærerne får ut av KROM – kropp i rom, og hvilke betingelser som er viktige for at samhandlingen mellom lærerne og kunstnerne skal fungere i denne typen kunstprosjekter.

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Foto: Camilla Myhre, Østbyen skole

Artikkelen konkluderer med at for å utvikle en modell for god samhandling mellom kunstnere og lærere er det viktig med god forberedelse, aktiv deltagelse underveis, refleksjon etter undervisning og ny implementering i etterkant.

Hele forskningsartikkelen til Janne Lossius kan leses her.