Artikkel ute

CorridorI dansekunsten står kroppen sentralt. Vi mener at det å få jobbe skapende med kroppen, forstå kroppen og uttrykke seg bevisst med hele seg, i rommet og i møte med andre mennesker, er noe alle kan gjøre. Slik vi ser det, har alle mennesker et individuelt ekspressivt uttrykk, noe som er typisk bare for den enkelte. – Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse er aktuelle med artikkelen Først trodde jeg det bare ville se ut som søppel, men så ble det kunst i boken Barn, kunst og kultur som ble utgitt på Universitetsforlaget høsten 2013, ved Sidsel B.Hommersand og Marit Bakken.

I artikkelen beskriver Myhre og Nesse en kunstnerisk praksis der barn og unge selv deltar, med hele seg, og der prosess og utvikling av de unges uttrykk er med på å forme det kunstneriske resultatet. Med visjoner om at dansekunst kan være for alle, snakker de ut fra en koreografisk tenkning, som en måte å forstå og ta i bruk bevegelse og rom som er overførbar også til andre fagfelt og andre performative kunstuttrykk. Gjennom eksempler fra eget kunstnerisk arbeid beskriver de hva slags holdninger og verdier som ligger til grunn, hvordan de selv jobber med barn og dansekunst, og hvorfor de mener dette er noe som burde komme alle barn til gode.

Vårt kunstneriske og faglige ståsted hviler på en relasjonell, skapende kunstpraksis med base i dans. Vi er opptatt av å utfordre hva dans kan være, og ha en åpen holding til hvem som kan delta og hvordan.  – Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Fra Univeritetsforlagets beskrivelse av boken:

I denne boka gir kunstnere, formidlere og forskere sitt innspill til svaret. Felles for alle forfatterne er at de er opptatt av at barn skal få oppleve god kunst, kunst som er skapt for barn. 

Kunst for barn må ikke miste sin egenverdi i det store kunst- og kulturlandskap. Barn er ikke bare fremtidens publikum og utøvere. De er utøvere og publikum i dag. Og de fortjener å oppleve kvalitet og kunst og kulturuttrykk på lik linje med voksne.

Finnes det gitte regler man må følge for å lage kunst for barn, og er det noen tema man må styre unna? Er det sant at barn helst vil underholdes og at de er det mest kresne publikummet og gir klar beskjed hvis noe ikke fenger dem? Eller er det sant at det krever mindre å produsere for et barnepublikum, og at hvem som helst kan få det til uten den store kreative innsatsen? 

Denne boken er skrevet for kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen, og som inspirasjon for utøvende kunstnere med barn som målgruppe. Den kan også være nyttig i kunstutdanningene som utdanner morgendagens innholdsleverandører på kunsthimmelen.

Bokens bidragsytere: Anne Bamford, Ingrid Kristin Dokka, Carl Fredrik Dons, Ingrid Hafstad, Vibeke Fürst Haugen, Petra Jonsdatter Helgesen, Reidar Hjermann, Liv-Christine Hoem, Lise Hovik, Atle Knudsen, Amalie Kvamsøe, Ronnie MAG Larsen, Elisabeth Helland Larsen, Mari Ann Letnes, Heidi Linde, Joacim Lund, Trygve Lundemo, Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Tale Næss, Maja Reinåmo Olsson, Suzanne Osten, Rasmus Rohde, Lars Fr. H. Svendsen, Wenche Waagen, Maria Øksnes, Bente Aasheim, Vera Micaelsen og Ane Aass.