Ny artikkel om KROM

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) fyller 10 år i år. I den anledning ble Rom for Dans invitert til å bidra med en artikkel.

Artikkelen tar utgangspunkt i KROM – metoden, Rom for Dans sin kunstpedagogiske metode for skoleverket. Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse beskriver i artikkelen hvordan læreren kan jobbe skapende med elevene i klasserommet og gir en oppskrift på hvordan en KROM -sekvens blir til.

Artikkelen kan leses på KKS sine nettsider. Du finner den her.