Nina Foss Lilleng

Nina Foss Lilleng har kunstnerisk utdannelse fra Skolen for Samtidsdans, og har studert danseformidling ved Skolen for moderne dans i København. Hun har pedagogisk utdanning fra Blindern, i tillegg til hovedfag i biologi fra NTNU.
Nina jobber som kursadministrator og underviser ved Dansekunstskolen på Rom for Dans. Hun underviser også i Bevegelse ved dramalinjen på Hartvig Nissen vgs, og har bred undervisningserfaring i ulike dansekurs for barn og unge. Nina tar utgangspunkt i improvisasjon og kontaktimprovisasjon i sin undervisning, og legger vekt på bevegelsesforståelse og komposisjon i sitt arbeid. Nina jobber også frilans som dansekunstner, og er med på oppstarten av et teaterprosjekt for pensjonister i Ålesund høsten 2011.