Nærkontakt (arbeidstittel)

Ina Coll Kjølmoen i samarbeid med Anna Calström
Arbeidstittel: NærKontakt

Prøvevisning av prosjekt i forbindelse med Landing 2008, vist på prøvescenen på Rom for dans i 2007