Forestillingen #Me&U utforsker spørsmål knyttet til identitet, kropp og relasjoner, og ønsker å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Hvordan ser vi (på) hverandre og hvordan snakker vi til/med hverandre?

I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og å sette grenser for hva de ønsker å være med på. Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessuten at et stadig økende kroppspress gjør seg gjeldende blant de unge. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende, både for gutter og jenter. . Forestillingen #Me&U vektlegger dialog, samhandling og toleranse, og synliggjør flere kvaliteter ved det å være ung enn ytre ting som utseende og prestasjon.

#Me&U er en to-delt produksjon. Først gjennomføres en times verksted der ungdommene deltar i skapende prosess og visning. Deltagerne møter hverandre aktivt, reflekterer sammen, deler erfaringer, deltar i en kunstnerisk prosess og lager korte koreografier. Materiale fra verkstedet tas videre inn i en scenisk forestilling.

Publikum sitter først i grupper rundt hver ”sin” utøver. Fem dansesoloer utspiller seg i rommet. Publikum kommer tett på én utøver og dennes personlige historie, med tema som for eksempel kjønnsidentitet, mot til å ta egne valg, utilstrekkelighet, kroppsfiksering og seksualitet. De fem soloene utspiller seg simultant i rommet, og lyder og historier smitter over på hverandre. Etter hvert kommer de fem utøverne sammen i ulike tablåer og gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest osv.

Vi opplever sterke historier om støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

Målgruppe:
8. – 10. trinn

Tid:
120 min
+ 60 min opprigg og 60 min nedrigg

Antall utøvere:
6

Antall elever per verksted:
Maks 60 elever (to klasser)

Antall verksteder per dag:
1

Praktisk tilrettelegging:
Produksjonen foregår i gymsal, blackbox eller andre store åpne rom med blending. 

Kontaktperson:
Martin Bergo Selsjord
Prod@romfordans.no

Utøvere høst 22, vår 23:
Erlend Danielsen, Jonathan Ibsen, Ida Haugen, Anita Vika Langødegaard og Charlott Utzig, med tekniker Thea Åretun Svensson 

Medvirkende:
Kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström Nesse
Faglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Dramaturg Marius Kjos

Komponist: Julia Gjertsen
Kostyme: Antti Björn
Lys: Anders Ødegaard
Produsent: Rom for Dans m/ Camilla Myhre