Møtepunkt for kveldsskolen ved Rom for Dans uke 19

I møtepunktet får deltakerne ved kveldsskolen møte publikum og vise noe av det de har jobbet med for stolte foreldre, venner og andre interesserte.

Kveldsskolen avslutter hvert semester med et åpent møtepunkt der publikum inviteres inn tll visning og får se hva de ulike gruppene har jobbet med i løpet av semesteret. Alle deltakerne har vært med på å utforske og utvikle sin egen dans, og å komponere dansen sin sammen med andre under veiledning av profesjonelle dansekunstnere.

Voksne //mandag 10.mai kl 20.00

Voksne med Guro Anna

«Improvisasjon med stoler»
Improvisasjon og satt materiale med blant annet kraft og møter som utgangspunkt.

Kontaktimprovisasjon med Anette, Annika og Katrine

«Grunnleggende prinsipper i kontaktinprovisasjon»
Med utgangspunkt i duetter og en satt struktur får vi se hvordan gruppen har jobbet med kontaktimprovisasjonens grunnleggende prinsipper som drugstore vekt, kraftbruk og lytting til hverandre.

Barn og unge // tirsdag 11.mai kl 18.00

5-7 år med Nina

«En åpen ring der mye kan skje»
Barna har selv valgt å jobbe med sirkus som tema.

8-11 år med Guro Anna

«En dans med søppelbøtter»
Barna har selv utviklet koreografien hvor de har valgt å utforske søppelbøtter som objekt.

Ungdomskompaniet med Venke

«Forestilling i uterom»
Ungdommene har utforsket bevegelse relatert til ulike rom, både ute og inne og viser hvordan man kan ta disse erfaringene ut i det offentlige rom.

Barn og unge // onsdag 12.mai kl 17.30

4-5 år med Nina

«Nært inntil en sirkel»
Vi bygger opp og ned, og hva skjer når du er der og jeg er her?

Foreldre og barn 4-5 år med Mari

«Voksne og barn sidestilles i bevegelse»
Vi leker og danser med ulike objekter som lager lyd!