Lokomotivverkstedet


Rom for Dans sin leieavtale i Marstrandgata utløper om tre år, 31.januar 2024. Tre år går fort og vi har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler.


Vi jobber nå med å finne et lokale der vi kan videreføre den virksomheten vi allerede driver – og samtidig utvide. Vi ønsker plass til flere produksjons- og visningsrom, samt å legge til rette for at flere aktører fra danse- og scenekunstfeltet kan virke sammen, noe som er et stort behov i det frie scenekunstfeltet i Oslo. Vi er i dialog med en rekke aktører i feltet, bl.a. Black Box Teater, PRODA profesjonell dansetrening og Høyskolen for dansekunst, samt en rekke aktører i dansekunstfeltet.

Vi jobber samtidig for å opprette «Barnas eget kunst- og kulturhus». Idéen er å skape et sted der unge skal få delta, skape, oppleve, reflektere og uttrykke seg. Dette gjør vi allerede på Rom for Dans, men med et eget dedikert sted vil vi gi rom for flere ulike kunst- og kulturformer, med både faste og temporære installasjoner og prosjekter, med hovedvekt på kroppslig deltakelse og interaksjon. Et sted der barn og familier kan komme og oppleve profesjonell høykvalitets kunst, og der det blir attraktivt for kunstnere å jobbe med denne målgruppen.Konkret utreder vi nå muligheten for å overta Bispegata 16, det gamle lokomotivverkstedet i Middelalderparken. Det er Oslo Kommune som eier Bispegata, og stedet er regulert til kulturformål. Før jul sendte vi forslag til Kulturetaten om et slikt senter for danse- og scenekunst i Lokomotivverkstedet. Bispegata 16 er godt egnet til danse- og scenekunst, med god takhøyde og store rom uten søyler. Inngang fra bakkeplan muliggjør lasting og lossing av scenografi og teknisk utstyr. Bispegata er også lett tilgjengelig for publikum med kollektivtransport. Det er få slike lokaler igjen i Oslo indre by.

Kulturrådets tilskuddsordning for bygg og infrastruktur ARENA bevilget i rådsmøte 11.03 kr. 300.000,- til arbeidet med å utvikle planer, tegninger og driftsmodell for Lokomotivverkstedet eller et tilsvarende lokale. Tildelingen fra Kulturrådet er en start og en stor oppmuntring for oss i det videre arbeidet!Prosjektet forutsetter at stat og kommune går sammen om rehabilitering av bygget. Vi har så langt hatt god dialog med Kulturetaten, Kulturbyråden og Kulturutvalget i Oslo Kommune. Vi har også hatt møter med Sparebankstiftelsen DnB som er positive til å støtte prosjektet i en etableringsfase. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og Kulturetaten har varslet at rehabilitering både vil ta tid og koste. 

I arbeidet med å finne nye lokaler vil vi jobbe for samarbeid, samhandling, medvirkning, inkludering, med base i en relasjonell kunstnerisk praksis. Dette gjelder i møte med publikum, og i møte med samarbeidspartnere der deling av kompetanse og høy faglig og kunstnerisk kvalitet er nøkkelord. Vår visjon er å bygge broer, skape reelle møter og bygge fellesskap. Vi ønsker å lage et sted for flerbruk, et sted der vi kan tenke nytt om mangfold, et sted der mennesker kan oppholde seg og være uten å føle kjøpepress. Et kompetansemiljø som kan danne grunnlag for kunnskapsutveksling, opplevelse og bruk.