Workshop med Jill Sigman – objekter, rom og performance

Hvordan kan bevissthet på og nyskapning med objekter og rom endre bevegelses performance? Er dans og fysisk performance bare bevegelse? Eller kan bevegelse bli endret av de fysiske objektene og rommene vi jobber med? I dette kurset vil vi jobbe kreativt med å ta i bruk objekter og fysiske rom på en måte som tar bevegelse til et nytt sted, både for utøveren og for publikum