Kurs i ensembleteknikk og komposisjon

Kurset er et praktisk kurs i ensembleteknikk og komposisjon. Vi jobber med bevegelsesimprovisasjon, tuning- og samarbeidsøvninger, både solo og i mindre og større grupper. Gjennom bevisstgjøring og tydelige valg med bevegelse, fokus, retninger og plassering i scenerommet, kan vi forsterke det vi vil uttrykke. Målet er å bli mer bevisst på hvordan vi presenterer oss og hva vi vil formidle på scenen. Kurset er åpent for flere ulike scenekunstretninger, og vil dermed også være et møtepunkt og en plattform for eventuelle nye samarbeid.

Kurset er åpent for profesjonelle scenekunstnere; dansere, skuespillere, mimere, sirkusartister, sangere, kor og andre yrkesgrupper som jobber fysisk og scenisk.

Karen Høybakk Mikalsen er dansekunstner, pedagog og koreograf, og har lang erfaring av improvisasjon og komposisjon, blant annet i ”Ensemble Thinking” teknikk med Nina Martin (Usa). Hun jobber med egne prosjekter, underviser ved et flertall skoler i Oslo og gir jevnlig workshops i Norge og Sverige.

Arrangør: Improdans ~ Karen Høybakk Mikalsen

Støtte fra Fond for Utøvende Kunstnere