Kurs 18. og 19. januar 2014

18. og 19. januar holder Rom for Dans og Skolen for Samtidsdans kurs i hvordan man kan jobbe med samdans, koreografi og komposisjon i opplæringen. Kurset retter seg mot pedagoger i videregående skole.

Kurset vil bestå av praktisk arbeid på gulvet og deltakerne får erfaring med selv å være i, og å veilede en kunstnerisk prosess. Dette er en del av et større kunstnerisk utviklingsarbeid ved Rom for dans og Skolen for Samtidsdans.

Vi undersøker strategier for utveksling og dialog rundt kunstneriske prosesser mellom videregående skole, høyere utdanning  og kunstinstitusjoner.

Sted: Rom for dans i Oslo
Dato: 18. -19. januar 2014
Klokkeslett: 10.00- 16.00
Pris: Gratis
Påmelding: Kurset er fullt, men det er mulig å sette seg på venteliste ved å sende epost til jorunn@romfordans.no

Utvekslingen ledes av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.

 

SFS_LOGO kopi web RfD Logo uten kant

Landing8

foto fra konferanse i 2013. foto: Jorunn Kjersem Hildre