Kursoversikt

I disse timene jobber vi med improvisasjon og skapende dans. Gjennom øvelser og oppgaver blir elevene introdusert for ulike teknikker innenfor improvisasjon og koreografi. De blir utfordret til selv å skape og utvikle egne bevegelser, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse.

Forestilling 4-5 år 2021

Barna blir kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage koreografi.

fra sommerkurs ungdom 2020

I disse timene jobber vi med improvisasjon og skapende dans. Gjennom øvelser og oppgaver får deltagerne utforske bevegelse både alene, i par og som gruppe. De får redskaper til å skape og utvikle egen dans, med fokus på kroppsbevissthet, dynamikk og romforståelse.

RFD UNG 2020

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage koreografi.

I disse timene blir barna kjent med dansen gjennom lek og kreativ dans. De vil utvikle egen kroppsbevissthet, koordinasjon og romforståelse. Elevene får bruke fantasien, trene på å skape egne bevegelser og være med på å lage Koreografi.