Vi på Rom for Dans har gleden av å presentere:

KROMspring

en mønstring/festival for, av og med barn og unge.

Mønstringen/festivalen KROMspring er en samling med 5 av våre profesjonelle verk, samt forestillinger der barn og unge selv er skapende og utøvende. 

KROMspring inneholder verksteder og forestillinger produsert for DKS der barn og unge får delta, oppleve, skape og reflektere. Verkstedene og forestillingene tilbys til skoleklasser i Oslo på dagtid, samt til et begrenset voksent fagpublikum knyttet til festivalen Showbox, arrangert av Scenekunstbruket.

Fredag arrangerer vi i sammarbeid med ShowBox fagdag om deltakelse.

Vårt arbeid på Rom for Dans springer ut fra en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Det er et mål at KROMspring skal bli en årlig hendelse. Samtlige forestillinger under KROMspring følges av ulike skribenter og forskere som vil utvikle tekster til en artikkelsamling/antologi som omhandler skapende arbeid, barn, unge, deltakelse og refleksjon.

Under kan du se hele programmet for KROMspring, med linker til billettbestilling. Velkommen!

Tirsdag 30.11: Mellomtiden

Rom for dans nye forestilling mellomtiden er inspirert av og drar veksler på Fantasy-sjangerens estetikk, historier og karakterer, i møte med den tiden vi lever i, her og nå.

Mellomtiden tar for seg det fantastiske og uforutsigbare livet. Vi leker med begrepet tid, og de store spørsmålene; hvor lenge er en evighet – og hva skjer i mellomtiden? Hvordan forholder vi oss til en verden der alt snus på hodet og blir uforutsigbart, der vi ikke lenger kan møtes på vanlig vis?

Les mer om Mellomtiden her

Forestillingen spilles 12.00 til 13.00 for skoleklasser, billetter for voksne bestilles gjennom e-post til Showbox. 

Forestillingen spilles eksklusivt for showboxpublikummet klokken 17.30, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

 

Onsdag 1.12: Av og til misunner jeg gullfiskene

Av og til misunner jeg gullfiskene er en danseforestilling om identitet, kjønn, relasjoner og selvstendighet. Inspirert av Erlend Loes Naiv.Super og den naivistiske fortellermåten i denne boken, ønsker vi å belyse kompleks og vanskelig tematikk med et naivt, undrende og til tider humoristisk blikk.

Les mer om Av og til misunner jeg gullfiskene her

Forestillingen spilles 10.00 til 11.00, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

Forestillingen spilles 12.00 til 13.00, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

 

Onsdag 1.12: HABITAT

HABITAT er et iscenesatt dansekunst-verksted som tematiserer hva et hjem kan være. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret.

Les mer om Habitat her

Forestillingen spilles 15.00 til 16.00, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

 

Torsdag 2.12: #ME&U

Forestillingen #Me&U utforsker spørsmål knyttet til identitet, kropp og relasjoner, og ønsker å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Hvordan ser vi (på) hverandre og hvordan snakker vi til/med hverandre?

Les mer om #ME&U her

Forestillingen spilles 13.00 til 15.00, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

 

Fredag 3.12: KROM

KROM – kropp i rom er en dansekunsthendelse som foregår i klasserommet, barnas egen arena, med tema kropp, uttrykk, mangfold og inkludering. KROM  fokuserer på det unike i den enkelte, og å ivareta hver enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. Samtidig tematiseres relasjoner, vennskap, annerledeshet og det å ikke passe inn.

Les mer om KROM her

Forestillingen spilles 09.00 til 10.00, billetter bestilles gjennom e-post til Showbox: sofie@scenekunstbruket.no

 

 

Fredag 3.12: Medvirkning i Praksis: Et iscenesatt seminar

Alle snakker om medvirkning i kunsten, – men hva er det i praksis?

Rom for Dans har gjennom sytten år laget dansekunst hvor barn, unge og voksne deltar. På dette seminaret ønsker vi å dele hvordan vi jobber med medvirkning og hva begrepet betyr for oss, i teori og praksis.

Seminaret er utviklet i sammarbeid med Høyskolen for Dansekunst og Scenekusntbruket.

Les mer om seminaret her.

Billetter bestilles bestilles her.

 

 

 

Lørdag 4.12: Rom for Dans KLUBB

Dansekunstnerne Amie Mbye og Tora Brekke har sammen med ungdom fra Furuset ungdomsklubb laget forestilling i pilotprosjektet Rom for dans KLUBB!

KLUBB springer ut ifra et ønske å jobbe med ungdom der de er, derfor har vi laget et oppsøkende tilbud hvor ungdom kan jobbe skapende og fordype seg i sitt eget estetiske utrykk.

Ungdommene på ungdomsklubbene skal skape selv og de skal bli sett, hørt og tatt på alvor!

 

Forestillingen vises for venner og kjente lørdag 4.desember her på Rom for Dans som del av KROMspring-festivalen.

Samme dag har Rom for Dans UNG generalprøve på sin forestilling, og de to gruppene møter hverandre og ser hverandres arbeid.

Les mer om Rom for Dans KLUBB her.

 

 

Søndag 5.12: Rom for Dans AKS
Rom for Dans AKS

Rom for Dans har sammen med dansekunstnerne Elise Strandjord og Juliane Solli laget et helt nytt tilbud for aktivitetsskolen i Oslo: Rom for Dans AKS.

Barna får skape, oppleve, reflektere og uttrykke seg og være med på å lage forestilling sammen med dansekunstnerne Elise Strand og Julianne Solli. Gjennom å delta og skape selv lærer barna om dans og koreografi, de lærer å forstå egne uttrykk, å ta egne valg med kroppen og rommet og å samarbeide.

Tidligere i høst har AKS Tøyen og AKS Lakkegata vist forestillingene sine på skolen, for foresatte og venner.

Søndag 5.desember viser AKS Skøyen og AKS Sagene sine arbeider for hverandre og for foresatte, venner og kjente her på Rom for Dans, som del av KROMspring-festivalen.

Les mer om Rom for Dans AKS

 

 

Lørdag og søndag 11.-12.12: Rom for Dans UNG

Rom for Dans UNG viser forestillinger 11.-12.desember.

Rom for Dans UNG tilbyr workshops og faste kurs i skapende dans og koreografi for barn og unge i Oslo. UNG har som mål å ta barn og unges kreative og skapende uttrykk på alvor, og gjøre dansekunsten tilgjengelig for flere. Hos UNG får barn og unge jobbe med å utvikle egne bevegelser og egen dans. De blir presentert for ulike koreografiske verktøy og får veiledning i å forstå sitt eget kroppslige og kunstneriske uttrykk. På veien får de unge ta del i alle ledd av arbeidet med en forestilling, noe vi opplever at skaper et helt spesielt eierskap til både prosess og ferdig resultat hos de unge.

Les mer om Rom for Dans UNG her

 

 

 

 

Trykk her om du ønsker å lese mer om Rom for Dans sitt kunsteriske arbeid

Støttet av/i sammarbeid med: