KROMspring 2021 gjennomført!

 

I år har RFD for første gang arrangert KROMspring, en mønstring av forestillinger og verksteder for, av og med barn og unge.

KROMspring har bestått av til sammen 14 forestillinger og verksteder, og vi har hatt besøk av et stort og mangfoldig publikum.

Felles for alle produksjonene er en relasjonell kunstnerisk praksis som inviterer til samhandling, kroppslig opplevelse og erfaring, og refleksjon. Til grunn ligger en overordnet kunstnerisk målsetning om å se den enkelte, jobbe med inkludering og demokrati, og å ta opp tematikker som berører det å være menneske i møte med andre.

Under KROMspring har vi hatt besøk av masse fantastiske skoleklasser på dagtid som har fått oppleve og delta i våre forestillinger og verksteder. Vi har også gitt plass til et lite voksent fagpublikum som fikk oppleve de 5 profesjonelle forestillingene/verkstedene, sammen med målgruppen. I tillegg har vi hatt besøk av barn, unge og voksne publikummere i helgene som har fått oppleve fantastiske arbeider der barn og ungdom selv har stått på scenen.

 

 

Lørdag møttes ungdommer fra Furuset ungdomsklubb, ungdom fra Rom for Dans UNG og viste forestillinger for hverandre. Og søndag møttes barn fra AKS Skøyen og AKS Sagene elever fra Rom for Dans UNG. Alle gruppene har jobbet med et spesifikt objekt, en treramme, som de har utforsket og komponert med på ulike måter. Det har vært fantastiske møter mellom ungdommer som har blitt kjent på tvers av grupper, bydeler og alder.

 

Ungdommer fra furuset ungdomsklubb sammen med lederne for Rom for Dans, Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre.

 

 

En viktig del av festivalen har vært de unges egne refleksjoner. De unge har delt sine tanker muntlig og skriftlig; de har skrevet lapper, tegnet og snakket til kamera i Paradise video-booth:

 

 

Vi på Rom for Dans synes det har vært veldig inspirerende å høre de unges tanker om det de har opplevd og om det å delta. Tilbakemeldingene fra publikum tar vi med oss videre når vi skal lage nye forestillinger og verksteder. Flere skribenter er dessuten invitert inn for å utvikle fagtekster om barn og unges deltakelse i kunst.

 

Midtveis i festivalen ble Rom for Dans tildelt Gulljerven, Showbox sin egen pris, for beste tilbakemelding, skrevet av en lærer etter besøk av forestillingen #Me&u:

«Jeg er veldig imponert over tilrettelegging, treffsikkerhet og balanse i opplegget i Lødingen i dag. Jeg er skolens primus motor teaterlærer, og har hatt alle ungene gjennom flere år. Jeg kjenner scenefag og ungene godt.
Dette traff dem perfekt i skjæringspunktet mellom gjenkjennelse, undring, kunstopplevelse og læring – over hele linja. Utover alt det allmenne som dere tydeligvis har jobbet veldig grundig med: 
De siste 10 dagene har to av skoles elever stått frem og byttet ifra jentenavn til guttenavn. – Får tårer i øynene av at vår nye sal ble innviet med et sånt hjertevarmt besøk på alle vis. Klæm, Geir Ellingsen»

Vi på Rom for Dans er opptatt av å skape kunst som berører og betyr noe. Slike tilbakemeldinger betyr derfor mye for oss, og viser at kunst kan fungere som en møteplass mellom mennesker. Med kunst og kultur kan vi mennesker bygge identitet, og få hjelp til å forstå både oss selv, vår samtid og vår historie, og ikke minst skape nye historier. Det er ikke bare denne læreren som får tårer i øynene av slikt!

 

 

Gjennom fagseminaret «Deltakelse i kunst – et iscenesatt seminar» ønsket vi å lage en faglig hendelse der vi ikke bare snakket om deltakelse. Her møttes fagfolk, kunstnere, kulturarbeidere, utdannere og studenter og delte av sine innspill til tematikken. Seminaret endte med bygging av et felles habitat og til slutt en samtale «rundt leirbålet». Seminaret ble avholdt i samarbeid med Showbox.

 

Vi på Rom for Dans takker alle som har deltatt; kunstnere, utøvere, fagpersoner, produksjonsmedarbeidere, teknikere, teaterverter – ingen nevnt ingen glemt! Vi håper at KROMspring kan gjentas, kanskje som en årlig hendelse.

Takk også til Scenekunstbruket og Showboxfestivalen for samarbeidet og Norsk Kulturråd, Oslo Kommune, Sparebankstiftenlsen DnB for støtte.