Rom for Dans tilbyr flere ulike kunstprosjekter for elever i skolen som bygger på KROM-metoden.
Du kan bestille en av våre DKS-produksjoner eller ta kontakt og få et spesialtilpasset opplegg der kunstnere fra Rom for Dans kommer til din skole. Verksteder og kunstprosjekter kan skje i klasserom, på scenen eller i andre rom på skolen.

 

Skreddersydde verksteder

Rom for Dans lager KROM-verksteder som passer akkurat din skole. Vi jobber med utvalgte kunnskapsmål som skolen selv er med på å definere.

Verkstedene setter skolen og individet i sentrum og gir elever og lærere ny kompetanse om kropp, bevegelse, kommunikasjon og kunst.

DKS for barnetrinnet

Verksted og forestilling i klasserommet for 1.-7. trinn.

KROM – kropp i rom er en dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold.

Tre dansekunstnere forteller sine historier om og med kroppen, samtidig får elevene delta aktivt og skapende med sine kropper. I arbeidet med KROM spør vi: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

DKS for ungdomstrinnet

Verksted i klasserommet for 8.-10. trinn.

I dette verkstedet snur vi klasserommet på hodet! Elever og lærere får oppleve hverandre på helt nye måter og får erfaringer med å skape, se og snakke om kunst. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene trening i å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

Fordypning

I fordypningsprosjektene inviteres Rom for Dans inn i skolen for å jobbe med konkrete problemstillinger over lengre tid.

I tett samarbeid med skolen, og iblant med andre aktører fra ulike fagfelt, bruker vi KROM-metoden for å skape endring og utvikling.

Fordypningsprosjektene bestilles av den enkelte skolen, enten direkte fra Rom for Dans eller via kommunen eller den lokale kulturelle skolesekken.