Rom for Dans tilbyr kurs i KROM for kunstnere, kunstpedagoger og kulturarbeidere.

Kursene passer for deg som ønsker å jobbe skapende med kroppen i rommet med barn, ungdom og voksne, og verktøy for koreografi og komposisjon. Du kan ha bakgrunn i dans og dansepedagogikk, men også i andre kunstfag som involverer kroppen.

KROM handler om å forstå eget ståsted ift kropp, og å kunne sette i gang en skapende prosess med kroppen. Når vi jobber med KROM vektlegges det å gjøre individet i stand til å ta egne valg med bevegelse, og å forstå egne uttrykk. KROM handler derfor i stor grad om å skape et rom som inviterer til bevegelse.

KROM som metode består av en rekke koreografiske verktøy som både dansere og andre kan ta i bruk. Koreografi består av byggeklossene kropp, tid og rom. De koreografiske verktøyene er de kreative verktøyene når man jobber med bevegelse og dans. Det er disse verktøyene som gjør at du kan skape nytt og ta stilling til, bearbeide og komponere med kroppen, tiden og rommet.

I et KROM kurs for kunstnere, pedagoger og kulturarbeidere får du verktøy til å veilede en slik skapende prosess med kroppen, finne kreative løsninger, bruke rommet på nye måter, og å komponere med lyd, lys, objekter og andre virkemidler.

Ønsker du kurs i din hjemby eller ditt nettverk? Ta kontakt med mari@romfordans.no. Eller følg med på nettsiden og Facebook for kurs på Rom for Dans.

KROM fordypning

Høyskolen for dansekunst (HFDK) utdanner dansekunstnere som kan ta i bruk KROM som metode. Førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos driver utdanningen, og har integrert arbeid med barn og unge i skolens fagplan.

Bachelorprogrammet dansekunst og koreografisk tenkning ved HFDK utdanner skapende og utøvende dansekunstnere. I tillegg får studentene en metodisk og grundig opplæring med verktøy til å møte og inkludere barn og unge i dansekunstprosjekter, samt erfaring med prosjekter i skoleverket.