KROM

Delta, skap og opplev kunst – med kroppen i rommet

Underside 1

KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet av Rom for Dans til bruk i skolen.

KROM står for kropp i rom. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaringer med å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

KROM gir elevene verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Målet er at elevene skal få delta i kunstneriske prosesser og bidra med egne uttrykk.

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker har et eget ekspressivt uttrykk. Fokuset er på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. KROM ønsker å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter.

KROM metoden er skapt gjennom et mangeårig kunstnerisk utviklingsarbeid ledet av dansekunstnerne Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse ved Rom for Dans. Utviklingsarbeidet pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter.

IMG_5234

KROM kunstprosjekter i skolen

Rom for Dans tilbyr flere ulike kunstprosjekter for elver i skolen som bygger på KROM metoden. Kunstprosjektene kan ta ulike former: verksted, forestilling, fordypningsprosjekter eller hybrider av disse.  Prosjektene er fleksible i sin form og kan tilpasses målgruppe, alder og elever med spesielle behov. Med KROM metoden kan alle elever delta, uavhengig av kropp, alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Alle Kunstprosjektene ledes av utøvende dansekunstnere med særskilt kompetanse på å jobbe skapende med barn og ungdom.

Ivrige KROM-elever foto: Camilla Myhre