KROM tidligere prosjekter

Skoleprosjekter
KROM – kropp i rom ble vinteren 2012 lansert som et pilotprosjekt på alle trinn i grunnskole og videregående skole. Til sammen 40 skoleklasser deltok i en workshop og forestilling i klasserommet, og de unges arbeid ble synliggjort i forestillingen [‘bæːɾə].

Den Kulturelle Skolesekken
Våren 2014 ble det utviklet en interaktiv KROM-forestilling med tre utøvere basert på pilotprosjektet fra 2012 og forestillingen [‘bæːɾə], et turnéprosjekt for Den Kulturelle Skolesekken. Denne forestillingen hadde premiere i september 2014. Les mer om denne her.

SKUP-prosjekter
I 2013 og 2014 ble det gjennomført KROM-prosjekter innenfor SKUP som større skoleutviklingsprosjekter, med fokus på kommunikasjon, samhandling og inkludering. Prosjektene endte som forestillinger på skolene, der elevene deltok som utøvere sammen med kunstnerne.
Her kan du lese mer om vårt arbeid på tvillingskolene Vetland og Oppsal i 2013 og i 2014.

Seminar
KROM har vært en del av seminarer og konferanser i mange ulike sammenhenger, og presenteres ofte på en måte der publikum engasjeres og får oppleve, erfare og reflektere.
Her kan du lese mer og se bilder fra seminaret i regi Landing i 2013 og seminaret i regi av Fellesrådet for Kunstfagene i Skolen på Litteraturhuset i 2012.

Kurs-moduler
KROM – kropp i rom formidles som fordypningskurs til kunstnere, pedagoger og andre som arbeider med barn og unge, fordelt på seks ulike kompetansemoduler.

Utdanning
Rom for Dans samarbeider med nyopprettede Høyskolen for dansekunst om å utdanne nye dansekunstnere på bachelornivå som kan ta i bruk KROM-kompetansen i kunstproduksjon med barn og unge i skolen. Det er med det et mål for Rom for Dans at KROM – kropp i rom en gang i fremtiden kan komme flere barn og unge til gode.

KROM metode 2

KROM kan ta mange former, her med barn og unge i grunnskolen. Foto: Camilla Myhre