KROM for ungdomstrinnet

Verksted i klasserommet

I dette verkstedet snur vi klasserommet på hodet! Elever og lærere får oppleve hverandre på helt nye måter og får erfaringer med å skape, se og snakke om kunst. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene trening i å ta egne valg med egen kropp. De får delta i, skape og oppleve kunst – med kroppen i rommet.

Verkstedet ønsker å  synliggjøre hvor mange forskjellige kropper og uttrykk som finnes og skape aksept for ulikheter. Vi setter fokus på det unike i den enkelte elev og ønsker å bevisstgjøre ungdommer om egne uttrykk og egne valg.

Målgruppe:
8. – 10. trinn

Tid:
120 min verksted
+ 15 min opprigg og 15 min nedrigg

Antall utøvere:
3 (Utøvere 2017: Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar.)

Antall elever per verksted:
Maks 30 (en klasse)

Antall verksteder per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Verkstedet foregår i klasserommet uten tekniske hjelpemidler. Ingen behov for blending.

Kontaktperson:
mari@romfordans.no

Tilbakemeldinger på KROM verksted for ungdomstrinnet:

Våren 2017 deltok 750 ungdomsskoleelever fra 14 skoler i Østfold på KROM verkstedet.

Her er noe av det de sier om KROM:

«Det var jo litt sånn spennende og sånn spesielt, for det var lissom noe helt nytt noe, som vi ikke hadde gjort før» (gutt, 9. trinn)

«Det var det som var morsomst, at vi fikk gjøre det selv» (jente 10. trinn)

«Det har vært litt annerledes dag enn vanlig, får du si. Og det har vært litt gøy… det at vi på en måte lagde vårt eget rom i anførselstegn, at vi lagde en type bevegelser som ble til en dans, det syns jeg var spennende, eller kreativt, da» (gutt, 10. trinn)

«Det så jo ut som veldig mange hadde det veldig gøy, da. Selv noen av guttene som vanligvis ikke er så glad i å være med på sånne ting. Det så ut som alle sammen egentlig hadde det veldig gøy» (jente, 10. trinn)