KROM for barnetrinnet

KROM – kropp i rom
Verksted og forestilling i klasserommet

Ny turné med DKS Møre og Romsdal og DKS Østfold i 2021!
Nå med smittevernstiltak.

«KROM – kropp i rom» er en dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold.
Tre dansekunstnere forteller sine historier om og med kroppen, samtidig får elevene delta aktivt og skapende med sine kropper både ved at de selv skaper en dans og gjennom å lage en skulptur. I arbeidet med KROM spør vi: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?

«KROM – kropp i rom» fokuserer på det unike i den enkelte, på å ivareta hvert enkelt menneskes egenart, verdi, bevegelser og historie. Gjennom kreative oppgaver og aktiv deltakelse får elevene erfaring med å ta egne valg med egen kropp og en positiv opplevelse av å være en del av et felles kunstnerisk prosjekt. Kan vi lage et rom som har plass til alle?

«KROM – kropp i rom» varer i to timer uten pause, med glidende overganger mellom forestilling og verksted. De profesjonelle utøverne går ut og inn av rollene som utøvere og veiledere.

«KROM – kropp i rom» foregår i klasserommet ute på skolene og ledes av tre profesjonelle dansekunstnere. De har alle tre opparbeidet seg en særskilt kompetanse på skapende arbeid med barn og unge gjennom både utdanning og arbeidserfaring.

Målgruppe:
1. – 7. trinn

Tid:
120 min
+ 15 min opprigg og 15 min nedrigg

Antall utøvere:
3

Antall elever per verksted:
Maks 30 (en klasse)

Antall verksteder per dag:
2

Praktisk tilrettelegging:
Produksjonen foregår i klasserommet uten tekniske hjelpemidler. Ingen behov for blending.

Kontaktperson:
Martin Bergo Selsjord
prod@romfordans.no

Utøvere Høst 22, Vår 23: Charlott Madeleine Utzig, Chollada Pinitduang, Erlend Auestad Danielsen og Jonathan Ibsen.

Tilbakemeldinger på KROM – kropp i rom:

Mellom 2014-2017 har til sammen mer enn 3.000 barn og unge i Oslo og Østfold hatt besøk av «KROM – kropp i rom» i regi av DKS.

«KROM – kropp i rom» har gjennomgående fått svært gode tilbakemeldinger.

Oslo-skolene ga produksjonen 4.9 av 5 mulige på spørsmål om ”Kunstnerisk kvalitet og formidling”. I tillegg scoret ”Elevenes opplevelse” 4.6 av 5 og ”Anbefale produksjonen til andre skoler” 4.6 av 5.

Erfaring viser at alle elever deltar uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder osv, alle fullfører og mange vil gjerne ha mer! Også lærerne synes det er spennende å se elevene fra nye perspektiver og opplever å få nye verktøy som de kan bruke i egen undervisning.

Her er noe av det elever og lærere sier om «KROM – kropp i rom»:

”Det var utrolig dyktige kunstnere som evnet å engasjere 27 elever. Sitat fra elev: Dette har vært den beste dagen!” (lærer 1. trinn)

”Jeg har lært å se folk uten at jeg behøver å snakke med dem” (elev 5. trinn)

”Bra med tydelighet og korte info-snutter underveis. Flott intro med samtalering og presentasjon av hva målet med opplegget var. En flott opplevelse for elevene og lærerne! (lærer, skole for hørselshemmede)

”Årets høydepunkt for både små og store!!!” (lærer 2. trinn)

”Nå har vi nettopp hatt besøk av KROM-jentene og jeg vil bare si at det var et utrolig flott opplegg! Utøverne var både tydelige og engasjerende. Elevene samarbeidet om oppgavene og det var gøy å se dem utfolde seg. Dette er en produksjon jeg vil anbefale alle å få med seg!” (lærer 1. trinn)

”Alt hang sammen og ga en opplevelse av samhandling og samarbeid”(undervisningsinspektør)

”Supergøy!” (elev, 4. trinn)