KROM: Landing

Landing8

Landing arrangerte i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk seminaret “Scenekunst, pedagogikk og deltakelse” 30., og 31. mai 2013.

http://greatvines.com/cialis-cost-20mg

Rom for Dans deltok med KROM.

Kunstnere, pedagoger, forskere , formidlere og andre interesserte i scenekunst for barn og unge ble invitert til et 2-dagers seminar. Seminaret tematiserte forholdet kunst – pedagogikk og deltakerbaserte genre. Dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne og bidragsyterne stod i sentrum.

Alle foto: Jorunn Kjersem Hildre

Se alle bildene her.

Landing1

Venke Sortland og Ina Coll Kjølmoen

Landing18

Landing slide 3