KROM kurs for voksne

Rom for Dans tilbyr kurs i KROM for deg som ønsker å jobbe skapende med barn og ungdom.

Kursene passer for lærere, barnehagelærere, kunstnere, kunstpedagoger og andre som ønsker verktøy for å arbeide skapende med kroppen i rommet.

Kursene tilpasses til deltakerne, og lengden på kurset kan også tilpasses etter behov.

KROM kurs for deg som jobber med barn og ungdom gir verktøy for å:

• kunne se og ta i bruk barnas egne uttrykk
• kunne ta i bruk egen kropp og bevegelse i undervisningen
• finne kreative løsninger og ta i bruk rommet på nye måter i undervisningssituasjonen
• nå spesifikke kompetansemål for skapende dans i gym og musikk eller ta i bruk kunstneriske metoder for å nå andre kunnskapsmål i skolen.

KROM kursene består av tre kompetanseområder: kropp, rom og komposisjon.

KROM kurs Maaike

Følg med på Rom for Dans sin nettside eller facebookside for informasjon om kommende KROM kurs, eller ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller vil bestille kurs.