KROM-kurs for lærere

Våren 2016 holder Rom for Dans, ved Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, KROM-kurs for lærere ved Sørum skole i Akershus fylke. Kurset er et skoleutviklingsprosjekt i regi av Høyskolen i Oslo og Akershus. Aktører fra fagfeltene musikk, dans, drama og fortellerkunst er invitert inn for å dele sin kompetanse.

IMG_7797

Sørum skole ønsker å se på hvordan de kan ta i bruk kunstfaglig kompetanse i undervisningen og ivareta det kinestetiske, taktile, auditive og visuelle i alle fag. Prosjektet springer ut fra forståelsen av at barn har ulike måter å lære på, og at behovet for å se den enkelte elev derfor er viktig for at læring skal kunne finne sted. Målet med prosjektet er å skape et godt læringsmiljø og et godt psykososialt miljø.

Kurset på Sørum skole tar utgangspunkt i KROM. KROM er en kunstpedagogisk metode for å jobbe skapende med barn og ungdom. Deltagerne lærer å jobbe med egen kropp og bevegelse og å ta i bruk rommet på nye måter. De får trening i å oppdage og arbeide med elevenes egne uttrykk, samt en forståelse for hvordan kunstneriske metoder kan benyttes i eget arbeid i klasserommet.

Rom for Dans har tidligere erfaringer med denne typen kompetanseutveksling. I 2013 ble vi invitert inn i et SKUP prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Den gangen jobbet vi med KROM ved tvillingskolene Oppsal-Vetland som har hørende og hørselshemmede barn under samme tak. Det prosjektet kan du lese mer om her.

IMG_7814

Lærerne ved Sørum skole som nå blir kurset i KROM, videreformidler og kurser igjen de andre lærerne ved skolen. Som en avslutning på prosjektet ønsker Sørum skolen å holde “Åpen skole”, der barna gjennomfører en visning eller happening for foreldrene og for hverandre.

Foto: Camilla Myhre