KROM i Den kulturelle skolesekken

Vi forbereder nye turnéer med KROM i Den kulturelle skolesekken.

 

KROM-verkstedet vi reiser ut med denne ganger er en omarbeidet versjon av vårt tidligere verksted – det er blant annet kortet ned til 90 minutter for å passe enda bedre inn med skolehverdagen. Kunstnerisk leder ved Rom for Dans, Caroline Wahlström Nesse, har de siste ukene arbeidet fram den nye versjonen sammen med utøverne. Vi er svært takknemlige for at DKS i Nordland og Møre og Romsdal har bidratt med midler til den ekstra prøvetiden.

 

 

 

Først ute er DKS Nordland. De får besøk av (bilde fra.v til.h) Chollada Phinitduang, Stine Gjestvang og Lisa Bysheim i september 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

I april/mai 2023 reiser (Bilde fra.v til.h) Jon Mariussen, Emma Öberg og Marte Kristine Brustad Melhus, til DKS Møre og Romsdal. I begge fylker er det elever på mellomtrinnet som får oppleve KROM.   

 

 

 

 

Møre og Romsdal har hatt besøk av KROM flere ganger tidligere, mens det blir vår første turné i Nordland. Vi gleder oss!