Kontaktimpro helgekurs

Kontaktimpro helgekurs med Hilde Rustad
Tema: Underscore

Hilde er utdannet danser ved School for New Dance Development i Amsterdam. Hun har arbeidet som frilans dansekunstner og pedagog siden 1992. For tiden er hun ansatt ved Norges Idrettshøyskole, hvor hun jobber med et doktorgrads prosjekt i dans.

Hilde har i en årrekke undervist både innenlands og utenlands i kontaktimprovisasjon, satt opp forestillinger og arrangert festivaler.
”The Underscore” er en struktur for improvisasjon og kontaktimprovisasjon, som er utviklet av Nancy Stark Smith.
Dette kurset er først og fremst tenkt for de som har liten eller ingen kjennskap til  ”The Underscore”. Hilde vil gå grundig inn i strukturen. Den gir muligheter både for å jobbe med kontaktimprovisasjon, danseimprovisasjon, alene og i gruppe.
Dette er en struktur hvor de fleste elementer i kontaktimprovisajson blir ivaretatt og navngitt – den gir stor mulighet for dans.
Hilde har selv erfaring som elev i workshops med N.S.Smith og har jobbet med denne strukturen i en dansegruppe gjennom mange år.
Hun vil bruke en time til å tegne,fortelle og forklare og deretter ta ”The Underscore” ut i bevegelse.
Det er helt nødvendig å komme til tiden. Alle med erfaring fra kontaktimpro kan være med.
På jamer rundt i Europa er ”The Underscore” vel kjent.
Endelig introduserer vi det i Oslo!

Påmelding til:
oslokontaktimpro@yahoo.no
Bindende påmelding
Betaling første kursdag